تعمیرات

  

 شرکت الوند در راستای خدمات هر چه بهتر برای هموطنان محترم واحد تعمیر و آموزش خود را راه اندازی کرده که برای دستگاه هایی که دارای پشتیبانی مناسب از طرف شرکت های تولید کننده خود نیستند و یا از زمان گارنتی آنها گذشته است و یا شرکت هایی که آموزش صحیح را جزء تعهدات خود ندارند این شرکت با راه اندازی این بخش خدمات آموزش در محل و تعمیر و تامین انواع قطعات دستگاههای بتن سبک را به هموطنان گرامی عرضه می دارد. 

تعمیرات دستگاه فوم بتنگروه فنی مهندسی الوند

کارشناس راه اندازی ، عیب یابی و تعمیرات انواع دستگاه فوم بتن
- تعمیرات دستگاه فوم بتن
- تعمیر فوم ژنراتور و کاهش مصرف فوم مایع تا نیم لیتر در متر مکعب
- تعمیر و تعویض لنسر
- تعمیر منو پمپ و تعوض روتور استاتور
- عیب یابی و از بین بردن پوکی و سستی فوم بتن
- تامین و تهیه قطعات مورد نیاز دستگاه فوم بتن

   رتور و استاتورمنو پمپ