دستگاه فوم بتن بادی (تک فاز)

نوشته شده توسط alvandfoam در

دستگاه فوم بتن بادی (تک فاز)

 

مشخصات دستگاه :

دستگاه بادی فوم بتن- تک فاز

دستگاه فوم بتن نیسانی(بادی)

نوشته شده توسط alvandfoam در

دستگاه فوم بتن نیسانی-بادی (تک فاز و سه فاز)

مشخصات دستگاه :

دستگاه فوم بتن نیسانی

دستگاه فوم بتن بادی (سه فاز)

نوشته شده توسط alvandfoam در

دستگاه فوم بتن بادی (سه فاز)

 

مشخصات دستگاه :

دستگاه فوم بتن سه فاز

دستگاه منوپمپی سه فاز

نوشته شده توسط alvandfoam در

دستگاه منوپمپی (سه فاز) 

مشخصات دستگاه:

 

           دستگاه منو پمپی سه فاز