دستگاه های تحت فشار باد و منو پمپی

فروش فوم شیمیایی الوند

مصرف: 600 گرم به ازای هر متر مکعب

تعمیرات دستگاه فوم بتن